Sdružení IKom Stiftland

Waldsassen

Na web

Konnersreuth

Na web

Pechbrunn

Na web

Mitterteich

Na web

Leonberg

Na web

Bad Neualbenreuth

Na web

Tirschenreuth

Na web

Mähring

Na web

Plößberg

Na web

Bärnau

Na web

V rámci sdružení IKom Stiftland spolupracují města a obce, představující z velké části území bývalého panství kláštera Waldsassen. Zemědělství, lesnictví a především rybníkářství společně s venkovskou strukturou osídlení a sakrálními stavbami jsou prvky, které utvářejí kulturní krajinu tohoto regionu. Formují zvláštní ráz krajiny, která vznikla z regionu, který byl výrobním zázemím kláštera ve Waldsassenu. Klášterem utvářená kulturní krajina a s tím spojená témata, vlastnosti a identifikační znaky určují povědomí a identitu regionu.

 

Sdružení deseti obcí okresu Tirschenreuth existuje již od roku 2015. V rámci tohoto interkomunálního sdružení spolupracují členská města a obce v oblastech společného územního rozvoje, cestovního ruchu a identity, života a společnosti, volného času a spolků stejně jako na prezentaci na venek.

 

Základem činnosti sdružení IKom Stiftland je snaha o zavedení nové společné koordinační a akční úrovně, která se bude zabývat dalším rozvojem tohoto regionu.

 

Fotografie ze založení sdružení IKom Stiftland

Statistická data k regionu Stiftland

(Stav: 31.12.2021)

Počet obyvatel

35.090

Rozloha

583 km2

Hustota obyvatel

60,2 Einwohner / km2

Zaměstnanci s povinností platit odvody na sociální pojištění v místě bydliště

14.418


(Rozhodný den 30.06.2021)

Zaměstnanci s povinností platit odvody na sociální pojištění v místě pracoviště

15.111


(Rozhodný den 30.06.2021)